புகைப்படம்

நேர்த்தியான புகைப்படம் என்பது..

கட்சிதமான காட்சியை பதிவுசெய்வது மட்டுமல்ல,

நெஞ்சோடு நிறைந்திருக்கும் நினைவுகளும்தான்.

புகைபடத்திற்கு  புறக்கணித்த புன்னகை உண்டா??


-பாக்யா


Previous Post Next Post